tel
empty
home   /   diensten  /   hoe_blijf_ik_gezond_als_leerkracht_in_coronatijdperk

Hoe blijf ik als leerkracht gezond in dit coronatijdperk?!

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten in het basisonderwijs onder voortdurende druk leven. Ze hebben het gevoel dat ze continu alle ballen in de lucht moeten houden, terwijl de manier van werken door corona volledig is veranderd.

Naast het hiermee leren omgaan, missen ze de oude leermethodes en het fysieke contact met hun leerlingen.
De almaar groeiende verwachting vanuit de politiek, van de leerlingen én van hun ouders en het moeten leren omgaan met online onderwijs, legt hen een onevenredige druk op. Daarnaast is er de constante dreiging om zelf besmet te raken met corona.

Omdat leerkrachten hun beroep vaak ervaren als een roeping, gaan schuldgevoelens overheersen op het moment dat ze niet de leerkracht kunnen zijn waar hun normen en waarden op zijn gebaseerd. De kwaliteit van het onderwijs staat dan al gauw onder druk.

HerstelVitaal heeft een workshop ontwikkeld waarin op zoek wordt gegaan naar de dagelijkse stressoren én de onderliggende factoren die tot (chronische) stress kunnen leiden. Van daaruit worden handreikingen gedaan die snel en effectief toepasbaar zijn!

Het programma wordt aangeboden in twee (online) trainingssessies van elk anderhalf uur.
Het voordeel hiervan is tweemaal een korte tijdsinspanning én tussendoor ruimte om te oefenen met wat er aan praktische tools wordt aangereikt.

De workshop zelf kan eenvoudig vanuit huis worden gevolgd. Het programma is daarbij vooral interactief, dus niet alleen luisteren maar ook méédoen!

Onderwerpen

  1. Effectief leren omgaan met het geven van online onderwijs
  2. Het begrenzen van de eigen ruimte voor de 24/7 bereikbaarheid
  3. Leren omgaan met de constante dreiging en angst voor besmetting
  4. De juiste balans vinden in alle ‘rollen’ die er zijn
  5. Het krachtig bewapenen tegen stress, zodat de veerkracht overeind blijft
  6. Het preventief inzetten van tools voor een goed ‘zelfzorgmanagement’

De leerkrachten krijgen in deze workshop tools aangereikt hoe ze stressfactoren kunnen tackelen en ze ontvangen adviezen die ze meteen kunnen toepassen.

Wie zijn wij?
Herstelvitaal is een jong en dynamisch bedrijf dat is gespecialiseerd in het bespreekbaar maken van stress én het oplossen ervan. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring én wetenschappelijk getoetste instrumenten, zijn wij in staat interventies te doen, voordat iemand daadwerkelijk uitvalt.

Ons credo is: genezen is beter dan voorkomen.
Wij zetten ons dan ook in, via diverse coachprogramma’s, trainingen, workshops en (individuele) coaching, om medewerkers te ondersteunen bij een gezond en vitaal leven.
Veel kan worden voorkomen door preventief maatregelen te nemen. Inzicht in hoe je vitaal, gezond en energiek kunt blijven is een speerpunt van onze coachprogramma’s.

Waarom leerkrachten?

  1. Omdat wij ervaren dat leerkrachten deze tijd als behoorlijk intensief ervaren.
  2. Omdat wij ons betrokken voelen met werkers die zorg verlenen aan een kwetsbare groep (kinderen).
  3. Omdat wij geloven dat een mens meer veerkracht heeft dan hij of zij soms denkt. En dan is een helpende hand vaak al genoeg om weer in balans te komen.
  4. Omdat wij onze eigen ervaring graag inzetten en overdragen over hoe je effectief kunt omgaan met stressoren, zoals we ze nu rond corona kennen.

Benieuwd naar wat dit voor jou of voor je school kan betekenen?
Neem dan contact op met Simon Compagnie (06-81051689) of Irene Miltenburg (06-51296273).