tel
BuitenVitaal
home   /   over_buitenvitaal  /   vertrouwelijke_informatie

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Wederzijds respect, commitment en veilig werken. Daar is onze dienstverlening op gebaseerd. Een onderdeel hiervan is het op zorgvuldige wijze omgaan met vertrouwelijke informatie. BuitenVitaal werkt hierin conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1521478. Irene Miltenburg is aangesloten als beroepscoach bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches de Nobco. Jos Verschuur is aangesloten bij de beroepsvereniging van professionals voor sociaal werk (BPSW). Wij hanteren de ethische gedragscodes van beiden organisaties.

AVG BuitenVitaal

Door veranderingen in de wetgeving AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden dezelfde principes en kernbegrippen gebruikt als in de voorgang de Europese Privacywet uit 1995.

De nieuwe AVG wordt bekrachtigd per 25 mei 2018.

Door de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar is de mogelijkheid om gebruik te maken van persoonsgegevens onbegrensd geworden. De rechten en vrijheden van de betrokkenen (degene over wie de gegevens gaan) zijn daarmee in het gedrang gekomen. 

De AVG geeft nog meer aandacht aan het herstellen van de balans tussen enerzijds het gebruik van persoonsgegevens en anderzijds de rechten en vrijheden van betrokkene. De nieuwe AGV geeft gedetailleerder en strikter kaders voor het gebruik van persoonsgegevens.

Opslag beperking: persoonsgegevens mogen niet meer zomaar opgeslagen worden, alleen met vaststaande doeleinden. Grondslag en doel moeten beschreven zijn en bekend zijn bij de deelnemer van BuitenVitaal zodat hij weet waarvoor wij gegevens opslaan in het deelnemersvolgsysteem Zilliz. 

Toestemming is alleen een geldige grondslag indien dit aantoonbaar en expliciet is. Geen overeenkomst is over meerdere doelen. Anders gezegd voor ieder doel is  toestemming nodig.

Noot 1: deze toestemming mag te alle tijde ingetrokken worden, waarna het door mij gevolgde traject bij BuitenVitaal ook gelijk stopt. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren zodat BuitenVitaal een afschrift heeft van de intrekking van de toestemming.

Noot 2: inzage van persoonsgegevens door de betreffende persoon mag altijd. Aanpassen, wijzigen of corrigeren van de gegevens is mogelijk wanneer deze niet kloppen of onjuist zijn.

Toestemming afgeven en / of intrekken kan door: persoonlijk afgeven aan een coach/begeleider van BuitenVitaal, per post te sturen naar BuitenVitaal, De Lopensaet 56, 8252 KK Dronten, of per e-mail aan Irene.miltenburg@buitenvitaal.nl of jos.verschuur@buitenvitaal.nl
 

Cliëntvertrouwenspersoon

Via de coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) kunnen deelnemers van BuitenVitaal een vertrouwenspersoon inschakelen aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Denk hierbij aan problemen als pesten, agressie, stalking, discriminatie en seksuele intimidatie. In de folder klachtenregeling van CZMN informatie over het klachtenreglement én over het inschakelen van de cliëntvertrouwenspersoon.