tel
BuitenVitaal
home   /   de_praktijk  /   praktijk_casus

Praktijkcasus BuitenVitaal 2

Een zorginstantie heeft te maken met langdurig ziekteverzuim bij één van haar werknemers.

  De deelnemer:
  • leeftijd rond de 32 jaar;
  • MBO 4 werk- en denkniveau;
  • samenwonend, geen kinderen;
  • begeleiding en verzorging van kwetsbare mensen.

Langdurig uitval wordt veroorzaakt door een combinatie van werk gerelateerde- en privéproblemen, psychisch van aard en daaruit voortkomend ook fysieke klachten. Werknemer zit meer dan een jaar ziek thuis, re-integratie op de werkvloer is om verschillende redenen niet mogelijk. De werknemer wordt met dag depressiever door het thuis zitten, de muren vliegen op haar af. Wandelen met de hond, regelmatig gaan fietsen blijken onvoldoende te helpen om zich mentaal beter te gaan voelen. De werknemer heeft last van schuldgevoelens over het ziek zijn naar de werkgever en partner. Deze gevoelens nemen met de dag toe. Ook wordt zij met de dag onrustiger. Zij wil iets gaan doen, zinvol bezig zijn, maar wat en hoe?

Wat nu?
Op advies van de bedrijfsarts gaan de werkgever en werknemer in zee met BuitenVitaal. Traject ‘Natuurlijk Re-integreren’ gecombineerd met een loopbaanoriëntatietraject wordt ingezet als onderdeel van een 1ste spoortraject. Keuzes maken over wel/niet terugkeren naar het huidige werk en verder werken aan het verbeteren van de fysieke en vooral mentale conditie. Door het buitenwerk wordt de stress minder, depressieve gevoelens nemen af, de noodzaak om antidepressiva in te nemen wordt weggenomen en binnen 4 maanden voelt de werknemer zich fysiek en mentaal energieker en is hierdoor in staat de juiste keuzes te maken over haar loopbaan.

Door letterlijk en figuurlijk afstand te nemen van het huidige werk door aan de slag te gaan in een totaal andere omgeving is zij in staat om moeilijke knopen door te hakken over werk en privé. Daarnaast heeft zij in de natuurlijke werkomgeving kennisgemaakt met nieuwe competenties die haar verder helpen met de verdere invulling van de koerswijzing in haar loopbaan. Na een periode van een half jaar is de werknemer in staat om het re-integratieproces op de werkvloer te hervatten. Samen met het mobiliteitscentrum van dit bedrijf is zij nu op zoek naar ander werk buiten de organisatie. In de tussentijd is zij aan de slag in een alternatieve functie bij de eigen werkgever dat beter aansluit bij haar persoonlijkheid. Vanuit deze functie kan zij ook doorstromen naar werk buiten de sector zorg. 

Resultaten:
Stagnering in het re-integratieproces is opgeheven, werkgever en werknemer hebben binnen 4 maanden helderheid gekregen over het te volgen spoor in het re-integratieproces. Werkgever heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter, traject is UWV proof. Afname van chronische stressproblematiek en depressieve gevoelens, toekomstperspectief is teruggekomen voor de werknemer. Schadelastbeperking voor de werkgever door het doorbreken van een langdurig ziekteverzuimsituatie binnen een termijn van 6 maanden inclusief het voorkomen van sancties opgelegd door het UWV voor het niet nakomen verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter.

Het succes van dit traject komt door:
Het doorbreken van de situatie van 'thuis zitten',  zinvol werk aan te bieden in een omgeving dat past bij haar persoonlijkheid. De werknemer is een ‘doener’ met een creatieve geest. Fysiek bezig zijn, met de handen werken, geeft rust en zorgt voor focus. In de werkomgeving van BuitenVitaal kan zij haar kwaliteiten tonen en inzetten zowel voor zichzelf als voor een ander waardoor het zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit. Door BuitenVitaal komt zij weer in contact met een officiële werkomgeving die zorgt ervoor dat zij weer ‘feeling’ krijgt met werk en prikkelt haar onbewust om niet meer hele dagen thuis te willen zitten. Langzamerhand krijgt zij steeds meer zin om weer te gaan werken, aan de slag te gaan met haar loopbaan en opnieuw een invulling te gaan geven aan het terugkeerproces naar werk bij de eigen werkgever. Wel op een andere manier dan voorheen door de nieuwe inzichten die zij heeft opgedaan in dit traject over wie zij is, wat zij kan en wil én hoe zij zelf sturing kan geven aan de invulling van haar loopbaan.

Terug naar overzicht