tel
empty
home   /   de_praktijk  /   praktijk_casus_werkgever

Resultaten re-integratie 2e spoor werkgever

Werkgever van een logistiek bedrijf uit het midden van het land heeft te maken met langdurig ziekteverzuim bij één van zijn werknemers.

 

De deelnemer:

  • leeftijd rond de 43 jaar;
  • HBO werk- en denkniveau;
  • getrouwd, 3 kinderen en een hond;
  • werkzaam op de afdeling logistieke planning transportbedrijf.


De problemen zijn psychisch van aard en daaruit voorkomend ook fysieke klachten. Er is sprake van werk gerelateerd ziekteverzuim. Burnout, angsten en flinke verslechtering van de relatie met de werkgever. Terug naar de werkvloer is onmogelijk, het re-integratieproces stagneert. Het eerste ziektejaar is bijna om. De werknemer volgt een behandelprogramma bij een psycholoog. Ondanks deze medische begeleiding neemt de motivatie om te gaan werken per dag af. Thuis lopen de spanningen op. De muren komen op hem af,  hij voelt zich 'nutteloos' en hij krijgt steeds vaker ruzie met zijn vrouw en kinderen.
Wat nu?
Op advies van de bedrijfsarts neemt de casemanager van een arbodienst namens de werkgever en verzekeraar contact op met BuitenVitaal. Afgesproken wordt een traject bestaande uit het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit via ervaren en doen gecombineerd met een 2e spoortraject. Het resultaat van dit traject een 100% herstelmelding en uitstroom naar werk bij een andere werkgever. 

Resultaten:
Voor de aanvraag WGA-WIA is de werknemer 100% hersteld en is aan het werk bij een nieuw bedrijf in zijn oude functie op de afdeling planning van een bouwbedrijf en doet dit met veel plezier.

Het succes van dit traject komt door:
De focus van de activiteiten eerst leggen op het terugdringen van zijn psychische problemen in samenwerking met zijn psycholoog en niet op het vinden van werk. Door het nemen van een 'tussenstap' veroorzaken we minder druk en weerstand bij diverse mensen. In een later moment zal deze manier van werken 'vruchten afwerpen'. De investering van tijd en energie wordt terugverdiend in de fase wanneer écht gestart kan worden met het sollicitatieproces omdat het mentale proces is verbeterd. Minder kans op terugval, een grotere kans om aan het werk te komen!

Na ca. 3 maanden zag de werknemer zijn angsten structureel afnemen en de productiviteit op de werkvloer nam toe. Tijd om de focus te verleggen naar de toekomst. Stap voor stap naast het werk ook aan de slag met loopbaanactiviteiten. Een stap vooruit, soms een stapje terug, correctie plan van aanpak en weer doorgaan. Na een periode van 9 maanden was de (zieke) werknemer aan de slag bij een nieuwe werkgever. Een jaarcontract. Winst voor de werkgever; doorbetaling van loon tot aan einde wettelijke ziekteperiode heeft niet plaatsgevonden, geen keuring WGA-WIA en een tevreden (ex)werknemer. Winst voor de werknemer; hersteld op een 'natuurlijke' manier, nieuw werk en de spanningen thuis zijn ook verdwenen.

Terug naar overzicht