tel
BuitenVitaal
home   /   programma  /   groene_assessment

Groene assessmentomgeving

Aan ieder assessment liggen de volgende onderzoeksvragen ten grondslag:
- Wat is de afstand tot de arbeidsmarkt?
- Welke interventies zijn nodig om deze afstand te overbruggen?

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord met hulp van 3 onderdelen.

Eerste onderdeel:
onder leiding van twee coaches het verrichten van werkzaamheden in de groene omgeving (1 tot 2 dagdelen per week). Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. De coaches observeren het gedrag, de fysieke conditie en de sociale- en werknemersvaardigheden. Met behulp van observatieformulieren worden de resultaten systematisch verwerkt en besproken tussen de coaches onderling en met de deelnemer. Tegelijkertijd kan er vanaf dag 1 worden geoefend met de nieuwe vaardigheden en adviezen die men krijgt vanuit een behandeling. Op deze wijze kan in een korte tijd worden getoetst in hoeverre deze vaardigheden en adviezen in de praktijk werken of aangepast dienen te worden. 

Tweede onderdeel:
van het assessment bestaat uit het maken van loopbaan- en capciteitentesten.

Derde onderdeel:
het doen van sollicitatieopdrachten om zo te laten zien wat er aan kennis en kunde in huis is aan sollicitatievaardigheden. 

De uitkomsten van de bovengenoemde drie onderdelen van het assessment worden verwerkt in een rapportage met daarbij een advies over de te nemen vervolgstappen in het re-integratieproces.

Tijdsduur: 8 weken.