tel
empty
home   /   programma  /   groene_re-integratie_coaching_stressmanagement

Groene re-integratie, stressmanagement en loopbaanbegeleiding

Duurzaam inzetbaarheid

In het programma  Groene re-integratie werken we met behulp van de groene omgeving aan het verbeteren van de vitaliteit en terugkeerproces naar werk van een zieke werknemer of werkzoekende.
We doen hierbij een beroep op onze mix aan kennis- en kunde op het gebied van stressmanagement, burn-outproblematiek, loopbaanbegeleiding en re-integratie. 

Onze aanpak zorgt voor meer energie bij de deelnemers, leren ze beter om te gaan met veranderingen en er treedt verbetering op in de persoonlijke effectiviteit op de werkvloer.  Daarnaast gaan we actief aan de gang met in het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie, het aanleren van sollicitatievaardigheden en bemiddeling naar werk. 

Doelgroep
Werknemers en werkzoekenden, veelal middelbaar of hoger opgeleiden met lichtige tot matige stressgerelateerde en/of psychische problematiek die willen werken aan het verbeteren van de eigen vitaliteit en loopbaan.