tel
empty
home   /   programma  /   groene_rehabilitatie

Groene rehabilitatie & activering

Ontwikkelingsgerichte en herstelondersteunende begeleiding ter ondersteuning medische behandelprogramma’s

Bewegen in de natuur is gezond. Wij doen dit via werken in de natuur gecombineerd met wandelen en het doen van ontspanningsoefeningen onder begeleiding van een meewerkend coach.

Werkwijze
Natuurlijk activering is een interventiemiddel. De activering wordt breed ingezet, onderdeel van een medisch behandelplan en/of re-integratieproces. De methodiek bestaat uit 3 fases.

  • Tot rust komen, ontspannen, luisteren naar het lichaam, veiligheid ervaren en verbinden met de natuur.
  • Energie, werkritme en een gezonde levensstijl opbouwen in privé- en werksituatie. 
  • Uitdaging zoeken, zelf leiding nemen, oriëntatie op (vrijwilligers)werk en uitstroom omgeving BuitenVitaal (aangepast aan het moment/belastbaarheid, kleine stapjes; gaat gepaard met terugvallen, stabiliseren, vervolgens de focus weer op activering en persoonlijke groei).

Doelen
Werken en wandelen in de natuur is bij Natuurlijk activering een middel om te herstellen, activeren, helpt mee in het stabiliseren van het privéleven en zorgt voor persoonlijke groei. Onderliggend doel van het bewegen in de natuur is dat mensen tot rust komen. Herstel van hun energieniveau, inzicht krijgen in hun functioneren en hun gedrag aanpassen. Zodat werkhervatting, studeren of het doen van vrijwilligerswerk binnen één jaar mogelijk wordt. Tijdens de activering is indien mogelijk intensief contact tussen de deelnemer, medisch behandelaar en de coach van BuitenVitaal.

Doelgroep
Volwassenen, veelal middelbaar en hoger opgeleiden met psychische kwetsbaarheden en/of chronische ziekte die de wil hebben om na dit traject (weer) aan de slag te gaan in het vrijwilligerswerk, ervaringsplaats of betaald werk.

Hulpmiddel: ‘Wanneer Groene rehabilitatie/Natuurlijk activering?’
Natuurlijk activering voor medische behandelaars, bedrijfsartsen en WMO-gidsen.
> Lees het stappenplan