tel
BuitenVitaal
home   /   programma  /   natuurlijk_activering

Natuurlijk activering

Bij dit programma is werken in de natuur een middel om mensen te activeren en te stimuleren en helpt mee in het stabiliseren van het privéleven. Deelnemers zijn over het algemeen mensen met chronische psychiatrische, psychische problemen of niet aangeboren hersenletsel, veelal voor de langdurige uitval gewerkt in een reguliere baan of een studie gevolgd in het reguliere onderwijs. Bezig zijn met herstel gecombineerd met activiteiten gericht op doorstroom of uitstroom naar werk binnen 1-3 jaar. Re-integratie wordt breed ingezet, onderdeel van een medisch behandelplan of er is sprake van een driehoekssamenwerking tussen deelnemer, werkcoach BuitenVitaal en medische behandelaar. Het gaat om lotgenotencontact, structuur leren aanbrengen in de dag en via ervaringsleren en coaching on the greenfloor aan de slag met het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het opdoen van arbeidsritme. Soms het aanleren van algemene arbeidsvaardigheden. Soms is ruimte voor activeringsactiviteiten gericht op loopbaanoriëntatie en doorgroei in vrijwilligerswerk.

De interventie bestaat uit 3 fases:

1. Tot rust komen, ontspannen, luisteren naar het lichaam, veiligheid ervaren en verbinden met de natuur (1/2 - 1 jaar).
2. Energie, werkritme en een gezonde levensstijl opbouwen in privé- en werksituatie. (1-2 jaar).
3. Uitdaging zoeken, zelf leiding nemen, oriëntatie op werk en uitstroom naar werk (aangepast aan het moment/belastbaarheid, kleine stapjes; gaat gepaard met terugvallen, stabiliseren, vervolgens de focus weer op activering en persoonlijke groei).  

Doelgroep: volwassenen, veelal middelbaar en hoger opgeleiden  met psychische kwetsbaarheden en/of chronische ziekte zoals kanker of niet aangeboren hersenletsel (NAH) met een werkverleden op de reguliere arbeidsmarkt of studieverleden in het reguliere onderwijs. De algemene levensverrichtingen (ADL) van deze deelnemers zijn matig tot redelijk. Deelnemers zijn in staat om zelfstandig uit bed te komen, zich aan te kleden, het doen aan lichamelijke verzorging, eten en drinken inclusief medicijnen innemen en zelfstandig te reizen naar de werklocatie. De wil hebben om weer aan de slag te gaan in een vrijiwlligerswerk, ervaringsplaats of regulier werk.

Financiering: WMO, combinatie WMO-Participatiewet, PGB-WMO, dagbesteding via onderaannemer zorginstelling (GGZ Centraal), combinatie dagbesteding via zorginstelling en Participatiewet gemeente of bedrijf.

Hieronder een lijst met gemeenten waarvoor wij WMO kunnen doen i.s.m. de coöperatie zorgaanbieders Midden-Nederland: Gemeente Apeldoorn, Barneveld, Dronten, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Kampen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde.

Hulptool Natuurlijk activering: stappenplan voor medische behandelaars, bedrijfsartsen en WMOgidsen
https://www.buitenvitaal.nl/userfiles/file/Stappenplan_medische_behandelaar_&_bedrijfsarts_v2.0.pdf