tel
empty
home   /   programma  /   natuurlijk_re-integratie

Natuurlijk re-integratie

In dit programma ligt de focus op activering via ervaren en doen gecombineerd met loopbaancoaching. Deelnemer is voldoende hersteld om te werken aan het verder verbeteren van de persoonljke effectiviteit en/of versterken van de werknemersvaardigheden via ervaren en doen in een groene omgeving. Parallel hieraan arbeidsmarktpositie in beeld brengen, eventueel ondersteuning bij het hervatten van werk bij de eigen werkgever of bij het vinden van werk op reguliere arbeidsmarkt.

Werkwijze: 
De werkmethodiek BuitenVitaal, groene re-integratie betreft een werkwijze die gericht is op de verbetering van de vitaliteit én werkhervatting. De interventie combineert werken in de natuur, lichamelijk actief zijn, ervaringsleren en personal- en loopbaancoaching. Deelnemers oefenen in een veilige informele werkomgeving van BuitenVitaal in de natuurgebieden en werkomgevingen van Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.

Werken in de natuur geeft inzicht in hoe een deelnemer in het leven staat en omgaat met werk, collega's en vitaliteit. De interventie bestaat uit drie fases:
1. Tot rust komen, ontspannen, luisteren naar het lichaam, veiligheid ervaren en verbinden met de natuur (4-6 weken).
2. Energie, werkritme en een gezonde levensstijl opbouwen in privé- en werksituatie (4-16 weken).
3. Uitdaging zoeken, zelf leiding nemen, oriëntatie op werk en uitstroom naar werk (4-8 weken).

Overkoepelende doelen van de interventie zijn verbeteren van de vitaliteit van deelnemers, verkleinen van de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt of werkvloer bij de eigen werkgever. Onderliggend doel van de interventie is dat mensen herstellen, inzicht krijgen in hun functioneren en hun gedrag aanpassen zodat werkhervatting mogelijk wordt. Meer specifiek gaat het om het tot rust komen, herstel van het energieniveau, werkritme opbouwen en oefenen in de werksituatie. Soms gaat het ook om verminderen van depressie of angst.

Doelgroep: werknemers en werkzoekenden, veelal middelbaar- en hoger opgeleide volwassenen met psychische problemen, soms in combinatie met een (chronische) ziekte zoals kanker of longziekten. De algemene levensverrichtingen (ADL) van deze deelnemers zijn redelijk tot goed. Worstelen soms met (sociale) angsten / sociale omgeving, dosering prikkels, energiehuishouding en het (her)vinden van een balans tussen werk, zorg, huishouden en sociaal leven. Daarnaast hebben ze vragen en twijfels over hun loopbaan, wel de wil om te werken op de reguliere arbeidsmarkt binnen een tijdsduur van 1/2 -  1 jaar.

Financiering: re-integratiegelden (1ste en 2e spoortrajecten) bedrijven, combinatie WMO- en Participatiegelden en UWV 'Werkfit maken'. 

Aanvullende dienstverlening: loopbaancoaching individueel, bemiddeling naar werk en coaching op de werkvloer.
 
Hulptool gebruik Natuurlijk re-integratie: stappenplan voor werkgevers/P&O/arbeidsdeskundigen/bedrijfsarts
https://www.buitenvitaal.nl/userfiles/file/Stappenplan_arbeidsdeskundige_en_P&O_v1.0.pdf