tel
empty
home   /   programma  /   natuurlijk_re-integratie

Natuurlijk re-integratie

1ste- en 2e spoortrajecten

Re-integreren in een natuurlijke groene omgeving, gericht op uitstroom naar werk, is één van de drie pijlers van BuitenVitaal. Door gedoseerd op alle vlakken aan de re-integratie te werken, kunnen wij de kans op aanvraag WIA verkleinen. Onze aanpak, voor zowel eerste als tweede spoor, koppelt werk en zorg aan elkaar. In Scandinavië is veel onderzoek gedaan naar deze methode met positieve uitkomsten. Dit geldt voor alle werknemers en in het bijzonder voor de middelbaar- en hoogopgeleide werknemers met complexe of langdurige psychische problematiek. Zij dreigen in de traditionele re-integratieaanpak vaak tussen wal en schip te geraken.

Werkwijze
In dit programma ligt de focus op activering via ervaren en doen, gecombineerd met loopbaancoaching. Dit ter verbetering van de persoonlijke effectiviteit en/of versterken van de werknemersvaardigheden en/of het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie. Dit alles onder leiding van een meewerkend coach en teamleden. Werken in de natuur geeft inzicht in hoe iemand in het leven staat en omgaat met werk, collega's en vitaliteit. De methodiek bestaat uit drie fases.

  • Tot rust komen, ontspannen, luisteren naar het lichaam, veiligheid ervaren en verbinden met de natuur (4-6 weken.
  • Energie, werkritme en een gezonde levensstijl opbouwen in privé- en werksituatie (4-16 weken). Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit,
  • Uitdaging zoeken, zelf leiding nemen, oriëntatie op werk en uitstroom naar werk (4-8 weken), eventueel gecombineerd met het volgen van een individueel loopbaantraject met voldoende energie en innerlijke motivatie.

Doelen
Het programma heeft als doel dat mensen herstellen, inzicht krijgen in hun functioneren en hun gedrag aanpassen zodat werkhervatting mogelijk wordt. Meer specifiek gaat het om het tot rust komen, herstel van het energieniveau, werkritme opbouwen en oefenen in de werksituatie. Soms gaat het ook om verminderen van depressie of angst. Tevens het vinden van antwoorden op loopbaanvraagstukken o.a. over de belastbaarheid en arbeidsmarktpositie.

Doelgroep
Werknemers, werkzoekenden, zelfstandige ondernemers, veelal middelbaar en hoger opgeleide volwassenen met psychische problemen. Al dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld een longziekte of kanker. Lees hier over de voorwaarden deelname aan dit traject. 

Financiering
Werkgever (1ste en 2e spoortrajecten ,persoonlijk ontwikkelgelden), combinatie WMO- en Participatiegelden, particulier en UWV 'Werkfit maken'.

Aanvullende dienstverlening
Loopbaancoaching individueel, bemiddeling naar werk en coaching op de werkvloer.

Hulpmiddel: 'Wanneer Natuurlijk re-integratie?’
Natuurlijk re-integratie voor werkgevers, p&o adviseurs, arbeidsdeskundigen of bedrijfsarts.
> Lees het stappenplan.