tel
BuitenVitaal
home   /   programma  /   onze_werkmethode

Onze werkmethode

BuitenVitaal maakt gebruik van de positieve effecten die natuur heeft op de mens.  De groene omgeving wordt ingezet als een ondersteunend element bij het bereiken van de gewenste resultaten in een herstel- en re-integratieproces. Wij doen dit via wandelcoaching en/of werken in de natuur gecombineerd met ervaringsleren, lichamelijk actief zijn, personal- en loopbaancoaching.

Natuur heeft een buffereffect. Wanneer de mens iets ingrijpends heeft meegemaakt of tegen persoonlijke grenzen aanloopt, heeft hij/zij minder last daarvan tijdens het vertoeven in de natuur. 

Resultaten

  • De deelnemer komt tot rust, de stress is verminderd en de concentratie is verbeterd evenals de fysieke en mentale conditie.
  • De deelnemer is in staat om de natuur te gebruiken om te ontspannen, te bewegen en inzicht en overzicht in werk en priv√© te verkrijgen en deze (nieuwe) gedragsveranderingen ook toe te passen in andere werk- en priv√©omgevingen.
  • Indien er ook sprake is van loopbaancoaching door BuitenVitaal dan heeft de deelnemer antwoorden gekregen op de vragen 'wie ben ik?', 'wat kan ik?', en 'wat wil ik?' om zo de juiste keuzes te maken in zijn of haar loopbaan.
  • Deelnemer is in staat concrete vervolgstappen te zetten naar werk bij de eigen werkgever of in een re-integratietraject.
  • Extra aanvullende (ontbrekende), praktische informatie over de fysieke- en mentale belastbaarheid en functioneren van een zieke werknemer voor diagnostiek, medische behandeling, arbeidsdeskundig onderzoek.
  • Een beroep moeten doen op een WIA-uitkering is aanzienlijk verkleind.
  • Katalysator voor (gedrags)veranderingen en werkt ondersteunend en versterkend voor het medisch behandeltraject en/of re-integratieproces. 
  • UWV proof.