tel
empty
home   /   programma  /   stressmanagement
Stresspreventie en -interventie volgens CSR-methode

Individueel coachingtraject gericht op het bevorderen van herstel bij chronische stress fysiek en mentaal.
Het programma ziet er als volgt uit:

Fase 1: focus op herstelvermogen en bevorderen fysiek herstel
  • Psycho-educatie over de oorzaak en gevolgen van chronische stress
  • Herkennen en stopzetten van het roofbouwproces
  • Zich leren ontspannen en echt bijtanken
  • hersel van de fysiologische ontregeling, het autonome zenuwstelsel tot rust brengen onder andere door verbetering ademhaling
  • Fysiek en mentaal herstel
Fase II: vitaliteitsopbouw en verbetering van zelfmanagement (gericht op duurzaam handhaven van de balans tussen belasting en herstel
  • Opbouw vitaliteit (energiereserves)
  • Attitudeverandering (grenzen herkennen en aangeven, beter voor zichzelf zorgen, over betrokken ombuigen in een gezonde mate van betrokkenheid)
Fase III: Re-integratie, verder opbouwen in het werk & consolidatie van de resultaten
  • Gecontroleerde opbouw werktaken
  • Werkhervattingsplan
  • Stapsgewijze werkhervatting
Frequentie van de gesprekken

De frequentie van de gesprekken is in fase I vooral in de opstartfase hoog, wekelijks of tweewekelijks als mogelijk. In fase II eens in de 3 weken.
Bij re-integratie in fase III is het belangrijk dat er iemand aanspreekpunt is op het werk. Iemand die met regelmaat vinger aan de pols contact heeft en evalueert met cliënt hoe de re-integratie verloopt enof het tempo daarin past. Als iemand er is hoeft de coaching niet geïntensiveerd te worden, als zo iemand ontbreekt is hoger frequent contact nodig. Dat kan ook in de vorm van regelmatig kort telefonisch contact of mailcontact.