tel
empty
home   /   diensten  /   stressmanagement_individueel

Stresspreventie en -interventie volgens CSR-methode


Individueel coachingtraject gericht op het bevorderen van herstel bij chronische stress fysiek en mentaal.

Het programma ziet er als volgt uit:

Fase 1: focus op herstelvermogen en bevorderen fysiek herstel
  • Psycho-educatie over de oorzaak en gevolgen van chronische stress.
  • Herkennen en stopzetten van het roofbouwproces.
  • Zich leren ontspannen en echt bijtanken.
  • Hersel van de fysiologische ontregeling, het autonome zenuwstelsel tot rust brengen onder andere door verbetering ademhaling.
  • Fysiek en mentaal herstel.
Fase II: vitaliteitsopbouw en verbetering van zelfmanagement (gericht op duurzaam handhaven van de balans tussen belasting en herstel
  • Opbouw vitaliteit (energiereserves).
  • Attitudeverandering (grenzen herkennen en aangeven, beter voor zichzelf zorgen, over betrokken ombuigen in een gezonde mate van betrokkenheid).
Fase III: Re-integratie, verder opbouwen in het werk & consolidatie van de resultaten
  • Gecontroleerde opbouw werktaken
  • Werkhervattingsplan
  • Stapsgewijze werkhervatting
Frequentie van de gesprekken

De frequentie van de gesprekken is in fase I vooral in de opstartfase hoog, wekelijks of tweewekelijks als mogelijk. In fase II eens in de 3 weken.
Bij re-integratie in fase III is het belangrijk dat er iemand aanspreekpunt is op het werk. Iemand die met regelmaat vinger aan de pols contact heeft en evalueert met cli├źnt hoe de re-integratie verloopt enof het tempo daarin past. Als iemand er is hoeft de coaching niet ge├»ntensiveerd te worden, als zo iemand ontbreekt is hoger frequent contact nodig. Dat kan ook in de vorm van regelmatig kort telefonisch contact of mailcontact. 


https://www.csrcentrum.nl/

Hoe ontstaat een Burnout? - videofilmpje