tel
empty
home   /   over_ons  /   wie_zijn_wij  /   jan_jager

Wie is Jan Jager? 


Ik ben een ervaren begeleider in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante en individuele begeleiding. De doelgroep met wie ik graag werk bestaat uit (jong) volwassenen met uiteenlopende vragen en problematiek. Voorbeelden zijn psychiatrische stoornissen als ADHD, Autisme, persoonljikheidsproblematiek, maar ook financiële problemen. In uiteenlopende (complexe) situaties bied ik ondersteuning op leefgebieden als: huisvesting, financiën, sociaal netwerk, (psychische) gezondheid en dagbesteding. Ondersteuning is gericht op dat je zo snel mogelijk, maar tevens zo lang als nodig met ondersteuning, weer de regie over het eigen leven kan nemen.

Het is mijn passie om voor ieder probleem een oplossing te zoeken. Door te luisteren, creatief te zijn en de goede vragen te stellen, komen we vaak al een heel eind. 

In mijn dienstverlening laat ik mij onder meer inspireren door de presentiebenadering, materiële hulpverlening, systeemgericht werken, de netwerkanalyse en het 8-fasenmodel. Naast begegeleiding bied ik casemanagement.

Ik ben lid van de beroepsorganisatie  BPSW én geregistreerd op registerplein.nl (beroepsorganisatie; vakinhoudelijke en deskundigheidsbevordering Sociaal werk).