tel
empty

Vitaal aan de slag op een andere manier!

Algemeen

HerstelVitaal & BuitenVitaal biedt diensten aan die zijn gericht op herstelondersteuning, meedoen met de maatschappij, het verbeteren van vitaliteit en  werkgeluk in Dronten, Lelystad, Harderwijk en omgeving. 

Wij doen dit bij re-integratie in het werk maar ook in de persoonlijke (groeps)begeleiding in de privéomgeving bij verlies van grip op het dagelijks leven door het hebben van psychische kwetsbaarheden of chronische stress. Onze diensten zijn inzetbaar bij re-integratie, preventie-activiteiten, maatschappelijke activering, WMO en in het doorbreken van een sociaal isolement voor (jong)volwassenen die zijn uitgevallen bijv. klachten als chronische stress, burn-outproblematiek, depressie of worstelen met psychische kwetsbaarheden in het dagelijks leven en werk. Onze diensten zijn uitermate geschikt voor diegene die graag zijn/haar eigen weg wilt bewandelen en 'ruimte' nodig heeft om te ontdekken wie hij/zij is om zo weer op een duurzame manier terug te keren naar werk, studie, ondernemerschap vanuit een stabiele privé-omgeving. 

We werken met de gezondheidsvisie van Positieve Gezondheid, 8 fasenmodel, CSR methodiek en motiverende gespreksvoering. Onze klanten ondersteunen we vanuit verschillende dimensies (lichaamsfuncties, het dagelijks funtioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen inclusief werk en studie). Onze klanten kunnen ook aan de slag met digitale loopbaanvragenlijsten, loopbaanspellen en met de werkmap loopbaan om zo aan antwoorden te komen op hun loopbaanvraagstukken en voor het verbeteren van de sollicitatievaardigheden als dit nodig is. 

We werken met verschillende vormen aan diensten. We bieden hierdoor 'ruimte' aan de klant om zijn/haar eigen weg te bewandelen passend bij de persoon, psychische kwetsbaarheden en leerstijl en zo in beweging te komen en op een vitale manier meedoen met het leven en werk.


De Dienstverlening
Onze dienstverlening is maatwerk. We komen met opdrachtgever en deelnemer tot een plan en zo nodig passen we dit aan op basis van bevindingen.
Individuele coaching & persoonlijke begeleiding bestaat uit begeleidende en ondersteunende gesprekken, wandelcoaching, (loopbaan)opdrachten en oefeningen. Deelnemers die meer behoefte hebben aan ervaringsleer en praktisch bezig willen zijn, kunnen meedoen met het Bosfitprogramma BuitenVitaal. Deze methodiek combineert werken in de natuur, lichamelijk actief zijn en ervaringsleren. Het bosfitprogramma BuitenVitaal is ook ondersteunend aan het doel van onze begeleiding en in een vorm van (ontwikkelgerichte) dagbesteding. Voor de (jong)volwassenen met depressie (18+) jaar) hebben we het programma Skills4life. Deze methodiek in groepsverband combineert lichamelijk actief zijn, ervaringsleren, vragen beantwoorden over identiteit, het doen van sport-en spelactiviteiten, wandelen en oefenen met sociale-, communicatieve-, en organisatorische vaardigheden onder begeleiding van een professionele begeleider en coach. Ook deze dienst is ondersteunend aan het doel van onze begeleiding. WandelVitaal is een aanvullende module op onze 1:1 begeleiding en coaching. Met WandelVitaal wandelen we in de natuur en combineren dit met het werken aan vraagstukken rondom het dagelijks functioneren, lichaamfuncties, mentaal welbevinden, persoonlijk leiderschap, kwaliteit van het leven en meedoen met de maatschappij. 

 
 

De doelgroep

De doelgroep die baat heeft bij ons HerstelVitaal programma zijn werknemers, ZZP-ers, (jong)volwassenen met psychische kwetsbaarheden en/of levensproblematiek op weg naar re-integratie naar werk. 

  

Vitaal Doen!

Herstel

 • BuitenVitaal heeft een mantelovereenkomst met de zorginstelling Kwintes Flevoland.  
 • WMO in natura in samenwerking met de coöperatie CZMN bij de volgende gemeenten:  Dronten, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Ermelo. 
 • Financiering met behulp van PGB-WMO. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over  aanvraag WMO via uw gemeente. 


Activering & re-integratie

 • Werkfit maken & Modulaire dienstverlening UWV. Vraag aan uw verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider naar de mogelijkheden.
 • Financiering werkgevers: persoonlijke ontwikkelgelden, vitaliteits- en loopbaantrajecten. Vraag naar maatwerkvoorzieningen bij uw leidinggevende en/of P&O.
 • Gemeenten: WMO in natura en/of participatiegelden en PGB.
 • Particulier. 


Onze diensten: 

Wij werken met opdrachtgevers als UWV (Werkfit maken & Modulaire diensten), Kwintes, gemeenten (WMO) en werkgevers. Ook kan een arbodienst of verzekeraar naar ons doorverwijzen.
Werkgevers voor (preventieve) verzuimbegeleiding, re-integratie, coaching bij chronische stress en bij complex ziekterverzuim waarbij ondersteuning nodig is op privé - en werkgebied. Gemeenten en zorginstellingen kunnen een beroep doen op persoonlijke- en groepsbegeleiding via de WMO. Met het UWV hebben wij een mantelovereenkomst voor Werkfit maken en Modulaire diensten regio Flevoland en Noordwest Veluwe. 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden als opdrachtgever, werkgever, werknemer of als zelfstandig ondernemer? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.
 

 
 • Herstelondersteunende begeleiding
 • Persoonlijke begeleiding thuis
 • (Maatschappelijk) activering
 • Modulaire dienst  (UWV)
 • Werkfit maken (UWV)
 • Stresscoaching & burn-out CSR
 • Re-integratie bedrijfsleven
 • Herstel & Activering in de natuur
 • Exposure-activiteiten & Training in de natuur 
 • Groepsbegeleiding (dagbesteding) in de natuur
 • Skills4life 18+ 
 

 

Vacature: we zijn op zoek naar een persoonlijk begeleider  (jong)volwassenen (ZZP) regio Dronten - Harderwijk

Meer weten? 

 

Vacature: we zijn op zoek naar werkbegeleider & persoonlijk begeleider ondersteunend volwassenen psychische & psychosociale problematiek (ZZP contract) regio Dronten - Harderwijk

Meer weten? 


 


Opdrachtgevers 

Wij werken voor verschillende opdrachtgevers werkzaam in de sectoren
zorg, onderwijs, wetenschap, overheden, sociaal domein en bedrijfsleven.
Meer weten?

Zuidwest Logistiek

Clifford Change

UWV

Gemeente Dronten


Jacqueline


"Top Team! Irene en Jos zijn letterlijk natuurtalenten als het gaat om mensen te motiveren in een groene omgeving....

Lees verder

Milena


Coach Irene is doelgericht, praktisch en heeft oog voor jou als mens als geheel. Irene weet op een juiste manier...

Lees verder

Roel


1:1 coaching en actief buiten zijn met anderen heeft mij goed gedaan, fysiek en mentaal. Herstel en Activering bij...

Lees verder