tel
empty
home   /   over_ons  /   klachtenregeling

Klachtenregeling

Elke dag doen wij ons uiterste best om zorg en diensten van goede kwaliteit te bieden. Ondanks deze inzet kan het zijn dat je een klacht hebt over onze dienstverlening. Heb je een klacht over een afspraak die niet is nagekomen, de manier waarop een coach of begeleider je heeft behandeld, maar ook over de zaken die gaan over de dienstverlening aan jou, de organisatie of een gemaakte fout. Het gaat om zaken die volgens jou anders hadden moeten of kunnen verlopen dan kun je hierover een klacht indienen via de volgende wegen:

Volg je een programma via CSR Centrum en je hebt een klacht dan maken we gebruik van het klachtenregeling van CSR Centrum. Bijgaand de link naar de klachtenregeling van CSR Centrum 

Volg je een programma via de gemeenten (WMO, participatie), UWV, werkgever of als particulier dan kun je gebruik maken van de klachtenreglement van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN). 
De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).
https://www.czmn.nl/informatie-czmn/klachtenprocedure/ 

Volg een activerings- of dagbestedingsprogramma via Kwintes dan maak je gebruik van de klachtenreglement van Kwintes. Bijgaand de link naar de klachtenregeling Kwintes 

Beroepsorganisatie Noloc. Bijgaand de link naar Klachtenregeling voor meer informatie