tel
empty
home   /   diensten  /   wandelvitaal

WandelVitaal, wat is het?


WandelVitaal is een onderdeel van de begeleidingstrajecten van HerstelVitaal en werkt ondersteunend en versterkend op de 1:1 trajecten (re-integratie, activering) voor het bereiken van de gewenste resultaat. 
In de 1:1 trajecten werkt de deelnemer, samen met de coach aan het verwerven van inzicht, monitoring van voortgang, processen, het bespreken van gevoeligheden, individuele oefeningen m.b.t. (vrijwilligers)werk, verkennen van de arbeidsmarkt, oefenen met solliciteren enz.
 
WandelVitaal is uniek omdat we (voorafgaand of tijdens de 1:1 gesprekken) werken aan het dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en meedoen. De natuurlijke omgeving heeft een grote bijdrage in de coaching, m.n. de rustgevende kwaliteiten van de natuur en frisse buitenlucht. Het vergroot de kans op meer bewustzijn van het hier-en-nu, meer mildheid en acceptatie en minder sombere gevoelens.
Het concept sluit aan bij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.
 
WandelVitaal binnen HerstelVitaal
Wandelend activeren is onderdeel van een voor de deelnemer 1:1 passend traject ( UWV werkfit en modulaire re-integratie, ambulante begeleiding, (2e spoor) re-integratie). De coach zorgt ervoor dat er maatwerk is voor de deelnemer en faciliteert de gezamenlijkheid in de groep. Coaches van HerstelVitaal stemmen de ontwikkeldoelen met elkaar af zodat deelname aan Wandelvitaal/wandelcoaching aansluit en meerwaarde heeft in het re-integratie of begeleidingstraject.
  
WandelVitaal voor het bedrijfsleven
WandelVitaal kan ook als training worden ingezet gericht op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Aan de slag met persoonlijk leiderschap, loopbaan, assertiviteit en het voorkomen van chronische stress staan bij deze training centraal. 

Interesse in WandelVitaal als onderdeel van de re-integratie of in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim & duurzame inzetbaarheid? Neem hierover contact op met Yvonne Borsboom. E-mail: Yvonne.borsboom@herstelvitaal.nl of bel met HerstelVitaal, telefoonnummer 06 51296273