tel
empty
home   /   de_praktijk  /   praktijk_casus_werkgever

Praktijkcasus 1

Re-integratie, wij kijken verder

De meerwaarde van HerstelVitaal is dat wij in onze begeleiding breed kijken. Wat is dat ‘breed kijken’?  We bedoelen hiermee dat we samen met de cliënt kijken naar alle dimensies van het leven. Dus niet alleen de focus op zo snel mogelijk terug naar werk. Maar vooral hoe kan de klant als de persoon die hij is, duurzaam aan het werk (blijven).  Dit staat haaks op de gedachtengoed van ‘kortste weg naar werk’, toch zien we in de praktijk dat als je eerst aandacht schenkt aan vitaliteit en de mens centraal zet,  dat je tegen dezelfde prijzen op een beter resultaat uitkomt. Mevrouw was bij ons aangemeld met een volledige terugval na een re-integratietraject elders. In het intakegesprek met deze werknemer bleek dat in het voorgaande re-integratietraject vooral was gekeken naar hoe zij zo snel mogelijk weer terug kon naar werk en de blik op de toekomst.  Wat waren de belemmeringen op het gebied van werk waaraan gewerkt kon worden? Dit leek succesvol, echter deze werknemer had  privé ook de nodige vraagstukken die de balans tussen draagkracht en draaglast beïnvloeden. Zij is bijvoorbeeld ook mantelzorger. Daarnaast worstelde ze met ernstige vermoeidheidsklachten en stress en zij draaide het huishouden op wilskracht.  Zij voelde dat ze roofbouw pleegde maar was niet in staat om op een praktische manier zaken anders te organiseren. Haar cognitieve functies (bijv. geheugen, concentratie, verwerken van informatie, besluiten nemen, keuzes maken) en copingstragieën voldeden niet meer en haar lichaam had écht behoefte aan fysiek herstel. Deze klachten werden door haar maar ook door de arbodienst niet benoemd en aangepakt.
 
Wat nu?
We gaan samen  met mevrouw aan de slag met het terugkeerproces naar werk, in de juiste volgorde. Eerst stoppen met het roofbouw plegen en het verbeteren van het zelfmanagement. Ook helpen we mee in het fysiek herstel. Bij veel van onze klanten is het stressregulatiesysteem ontregeld en herstel hiervan vraagt tijd. Onze ervaring is dat klanten veel adviezen krijgen, maar hoe pas je die toe? Dat is waar wij ook aandacht aan besteden. De klant oefent, met onze begeleiding en praktische ondersteuning  met nieuw gedrag. Om vervolgens dat nieuwe gedrag/die vaardigheden ook echt in te zetten in het dagelijks leven en in het werk.
Door met elkaar aan de slag te gaan op drie niveaus: fysiek, mentaal en gedrag in de privé- én werkomgeving, ontstaat balans, herstel en duurzame terugkeer naar werk. Deze aanpak zorgt voor werkgeluk op korte- en lange termijn.

Als het nodig is bieden wij in onze trajecten extra ondersteuning  aan met onze diensten BuitenVitaal en WandelVitaal. Zodat de totale mens herstelt en gezond en duurzaam weer aan het werk kan. En dat is in deze tijd met de personeelstekorten een belangrijk item, toch?!
 

Terug naar overzicht